top of page

Etika a GDPR

     

V souladu s evropskou legislativou  - [Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů] provozovatelé  plně odpovídají  za ochranu osobních údajů přispěvatelů na ústřední webové stránky Českého svazu bojovníků za svobodu. V této souvislosti zmiňujeme i zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, jehož zněním se řídíme také.

            Zaručuje se, že žádný osobní kontaktní údaj přispěvatele tzn. jakákoliv informace o přispěvateli, nebude zveřejňována bez jeho souhlasu uvedeném v zaslaném příspěvku na web ČSBS.

            Osobními údaji přispěvatele se ve smyslu GDPR rozumějí údaje na jejichž základě lze přímo či nepřímo identifikovat (zejména odkazem na určitý identifikátor /jméno, číslo, síťový identifikátor/ nebo na jeden či více zvláštních prvků přispěvatele), fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity přispěvatele.

           Typickým osobním údajem přispěvatele na web ČSBS je tak ve smyslu ustanovení GDPR, např. jeho jméno a příjmení, věk a datum narození, osobní stav, pohlaví, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografický záznam.

            Pokud přispěvatel na ústřední web ČSBS nedá výslovný písemný souhlas se zveřejněním výše uvedených údajů, tyto údaje o jeho osobě nebudou na ústředním webu ČSBS zveřejňovány a ani třetím osobám nebudou předávány. 

bottom of page