top of page

Historické odbojové složky ČSBS

Pro zachování historické a zájmové kontinuity způsobů odbojové činnosti se členové ČSBS mohou sdružovat do historických skupin a sdružení (dále jen „historické odbojové složky“) podle původních odbojových skupin a organizací nebo podle povahy odbojové činnosti.
Od svých členů nevybírají členské příspěvky.

V rámci ČSBS působí tyto historické odbojové složky: 

  • Sdružení domácího odboje a partyzánů – SDOP (Historické skupiny – Slovenského národního povstání, Partyzánské brigády Mistra Jana Husa, Partyzánské brigády Jana Žižky, české brigády Jana Žižky z Trocnova v Jugoslávii, Zpravodajské brigády, atp.).

  • Sdružení Českého národního povstání - SČNP

  • Sdružení zahraničních vojáků druhé světové války – SZV DSV (Historické skupiny –Ludvíka Svobody, 1. sam. tankové brigády v SSSR, atp.).

  • Sdružení politických vězňů a pozůstalých – SPVaP (Historické skupiny KT – Mauthausen, Osvětim, Buchenwald, Sachsenhausen, Dachau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Terezín-ghetto, Svatobořice, Kaunicovy koleje).

  • Sdružení přátel interbrigadistů - SPI.

Posláním historických odbojových složek je podporovat úsilí ČSBS a rozvíjet tradici národního boje za svobodu z období 2. světové války, popularizovat ji a podílet se na spolupráci ČSBS se státními a veřejnými orgány, občanskými spolky i zahraničními odbojovými institucemi. 

bottom of page