top of page

Jako kolektivní členové s ČSBS spolupracují spolky:

●  „Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých“, které sdružuje bývalé vězně z nacistických koncentračních táborů, káznic a věznic a pozůstalé po nich, 

●  „Sdružení čs. zahraničních letců – východ“, které sdružuje čs. zahraniční letce, kteří bojovali v rámci 1. čs. armádního sboru v SSSR a letce, kteří bojovali ve Slovenském národním povstání.

●  „Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí“, které sdružuje obyvatele České republiky (bývalé obyvatele Československé republiky a jejich pozůstalé), kteří byli v roce 1938, po Mnichovské dohodě, vyhnáni z českého pohraničí.

●  „Společnost Ludvíka Svobody“, která rozvíjí ideály svobody, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík Svoboda a bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj život.

bottom of page