top of page

Kolektivními členy ČSBS jsou:

  • Sdružení  osvobozených  politických vězňů a pozůstalých, z.s. (SOPVP) - které sdružuje bývalé vězně z nacistických koncentračních táborů, káznic a věznic a pozůstalé po nich.

  • Sdružení čs. zahraničních letců – východ, z.s. (SZL-V) - které sdružuje
     čs. zahraniční letce, kteří bojovali v rámci 1. čs. armádního sboru v SSSR
     a letce, kteří bojovali ve Slovenském národním povstání

  • Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, z.s. (KOČR VZP) - které sdružuje obyvatele České republiky (bývalé obyvatele Československé republiky a jejich pozůstalé), kteří byli v roce 1938, po tzv. Mnichovské dohodě, vyhnáni z českého pohraničí.

  • Společnost  Ludvíka Svobody, z.s. (SLS) -  která rozvíjí ideály svobody, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík Svoboda a bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj život.

bottom of page