top of page

Národní Osvobození 

Periodikum bylo založeno jako deník v roce 1924. List je od začátku úzce spjat s vlastenectvím a národním odbojem. Jeho šéfredaktorem se stal Lev Sychrava, který do té doby zastával funkci prvního československého velvyslance v Paříži.
V československé žurnalistice zaujímalo Národní Osvobození od samého začátku čestné místo jako seriózní deník na vysoké úrovni obsahové i jazykové, čímž se lišil od značné části ostatního, zejména bulvárního tisku. Nejlepší jeho vizitkou v minulosti také bylo, že mezi autory byl nejednou i sám prezident T. G. Masaryk, i když jeho články byly uváděny pod pseudonymem.
V jubilejním čísle v roce 1934 bylo zdůrazněno, že za deset let sdružilo NO kolem sebe desetitisíce členů, účastníků prvního odboje, ale i učitelů, kteří přesto, že vyznávali různorodé stranické programy, si Národní Osvobození oblíbili pro jeho nezávislost. 

Dnes je Národní Osvobození jedno z mála periodik v českých rukách.

 

NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ – vydává ÚV ČSBS

ADRESA REDAKCE: Legerova 22, 120 49 Praha 2 

TELEFON DO REDAKCE: 224 261 572, e-mail: narodni-osvobozeni@seznam.cz

ŠÉFREDAKTOR: Jiří Csermelyi.

 

Facebook

Tištěné verze

bottom of page