top of page

DOHODY O SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI (SPOLKY)

Mezinárodní dohody:

 • Mezinárodní federace odbojářů (FIR)

 • Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,

 • Vojenské zdravotnícké zariadenie, a.s. Piešťany,

 • Svaz sdružující bojovníky národně osvoboditelské války Srbska,

 • Svaz účastníků odboje Slovinska,

 • Protifašistický svaz RF

 • Protifašistický svaz Polska „Zwiazek Kombatantów i bytych wiezniow politicznych Rzeczi Pospolitej Polskiej“

 • Protifašistický svaz VVN-BdA-Sasko-Drážďany

Dohody se státními organizacemi:

 • s Ministerstvem kultury České republiky,

 • s Odborem pro válečné veterány Sekce právní MO ČR,

 • se Státní archivní správou,

 • s fy Telefonica O2 Czech Republic, a. s.,

 • s Ústavem pro studium totalitních režimů,

 • s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha,

 • s Vojenskou nemocnicí Brno a s Vojenskou nemocnicí Olomouc,

 • s Klatovskou nemocnicí, a.s.,

 • s Rokycanskou nemocnicí a.s.,

 • s Domažlickou nemocnicí a.s.,

 • s Fakultní nemocnicí Plzeň a.s.,

 • se Stodskou nemocnicí a.s.

Smlouvy a dohody s nestátními organizacemi:

 • se společností AGEL, poskytující zdravotnické služby,

 • s Nemocnicí milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze,

 • s Institutem preventivní a léčebné medicíny Praha, spol. s r. o.

Dohody o spolupráci s občanskými spolky:

 • Československá obec legionářská,

 • Československá obec sokolská,

 • Svaz vojenských veteránů ČR,

 • Svaz důstojníků a praporčíků AČR,

 • Česká a Slovenská Obec Dělostřelecká,

 • České národní sdružení,

 • Svaz PTP – vojenské tábory nucených prací,

 • JUNÁK, svaz skautek a skautů,

 • Iniciativa pro podporu vypálených obcí,

 • Veleobec sdružených obcí baráčníků,

 • Všekozácký svaz českých zemí a Slovenska,

 • Vlastenecké sdružení antifašistů

 • Srbské kulturní centrum v ČR a Srbské sdružení Sv. Sáva, sdružující srbskou menšinu v ČR

bottom of page