top of page

NÁRODNÍ KULTURNÍ 

PAMÁTKA KAUNICOVY

STUDENTSKÉ KOLEJE

Kaunicovy studentské koleje v Brně-Žabovřeskách provází pohnutá historie, která se netýká jen záležitostí kolem ubytování a společenského života studentů, ale i hrozného využití německými nacistickými okupanty za druhé světové války.

 

Budova byla postavena v letech 1922 – 1923 podle projektu prof. České techniky v Brně, Karla H. Kepky z finančních zdrojů vytvořených darem hraběte JUDr. Václava z Kaunic, na jeho počest byla pojmenována Kaunicovy studentské koleje.

Koleje sloužily jako domov cca 500 vysokoškolským studentům s čilým společenským, sportovním a kulturním životem až do 17. listopadu 1939. Tehdy v časných ranních hodinách příslušníci německého gestapa a jednotekSS-Totenkopf přepadli koleje v souvislosti s drastickým opatřením proti českým vysokým školám. Celkem 173 studentů bylo odtud odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen a ostatní z 500 studentů se museli urychleně vystěhovat. Počátkem ledna 1940 se pakKaunicovy studentské kolejeproměnili v policejní věznici řídící úřadovny brněnského gestapa, kam potom ze všech poboček na Moravě přiváželi zatčené účastníkyprotinacistického odboje. Jako neblaze proslulé nacistické vězení a popraviště  tak Kaunicovy koleje sloužily až do osvobození Brna 26. dubna 1945. Staly se místem utrpení, kterým prošlo několik desítek tisíc vězňů, z nichž mnoho zahynulo přímo v Kaunicových kolejích a další byli odvlečeni do německých věznic a koncentračních táborů. Po skončení II. světové války se uvažovalo o proměně Kaunicových studentských kolejí na památník odboje, posléze však převážil názor vrátit budovu jejímu původnímu účelu. Díky své válečné historii byly roku 1978 prohlášeny Národní kulturní památkou.

Dne 1. ledna 1999 získala objekt kolejí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Koleje byly v neutěšeném stavebním stavu a tak bylo nutno v červnu tohoto roku přistoupit k jejich celkové rekonstrukci a modernizaci, realizované podle projektuIng. arch. P. Stojana. Rekonstrukce byla dokončena v červenci 2001
a 13. září 2001 proběhlo její slavnostní otevření. V nové podobě se objekt Kaunicových studentských kolejí stal jednou z dominant města Brna. 

 

Památník odboje Kaunicovy koleje

V areálu Kaunicových kolejí, který je celoročně volně přístupný se nachází „Památník odboje Kaunicovy koleje“, jehož součástí je vnější a vnitřní expozice.

Vnější expozice je tvořena sochařskými díly českých umělců. V parku u kolejí je to skulptura „V nový život“ jejímž autorem je Jiří Marek. Na popravišti to je pak bronzová plastika „Vlastenec“, rovněž od Jiřího Marka a dále travertinový pylon vyjadřující vítězství nad nacismem a obsahující jména míst bojů a utrpení za
II. světové války.

Vnitřní expozice je umístěná v přízemí budovy „B“. Byla otevřena v roce 1984. Expozice připomíná návštěvníkům utrpení a popravy nejenom československých, ale i dalších odbojářů proti nacismu z jiných evropských zemí. Významný podíl na vzniku této vnitřní expozice měli JUDr. František Vašek a Josef Styx, kteří byli v „Kauničkách“ vězněni.

Vnitřní expozice „Památníku odboje Kaunicovy koleje“ prošla v letech 2015-2016 modernizací, na kterou byla, na žádost předsednictva Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), poskytnuta finanční dotace hejtmanem Jihomoravského kraje. Vlastní modernizaci zajišťovala brněnská organizace ČSBS.

Vnitřní expozice Památníku odboje má tři části:

I. část (chodba) – seznámí návštěvníka se vznikem studentských kolejí a historií Československa až do roku 1945

II. část (malá místnost) – je věnována odboji a odbojovým skupinám

III. část (velká místnost) – předkládá historické dokumenty převážně z Kaunicových kolejí, kdy  byl přeměněny gestapem na nacistickou věznici

Kde nás najdete

 

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

KAUNICOVY STUDENTSKÉ KOLEJE

Králova 45

Brno  616  00

Telefon:

541 561 012

E-mail:

bartuschkovaa@vfu.cz

Web:

www.vfu.cz/studium/ubytovani-koleje

 

Služby  

 

Vnitřní expozice „Památníku odboje Kaunicovy
koleje“ v přízemí budovy „B“  není trvale volně
přístupná. Expozici  lze navštívit po předchozí
domluvě  se Správou Památníku.

telefon:

543 248 941  nebo  732 538 312

E-mail:

pamatnik.kaunicovykoleje@volny.cz

Prohlídka vnitřní expozice „Památníku odboje
Kaunicovy koleje“ spojená s výkladem průvodce 

je pro návštěvníky bezplatná. 

bottom of page