top of page

Sestra Zdenka Fialová se dožívá 100 let

Sestra Zdenka Fialová je členkou ČSBS v Přerově 41let. Narodila se v Klimkovicích okres Nový Jičín 4. července 1920 v rodině zaměstnance čs. státních drah.

Po přeložení otce do Olomouce se rodina přestěhovala a pro mladou Zdenku začal život s širokými možnostmi, kterých plně využívala jako kultura, sport a cestováni. Studovala obchodní školu v Olomouci. Seznámila se s Rudolfem Fialou, který v Olomouci sloužil jako letec čsl, armády. Jejich vřelý vztah vyústil v rozhodnutí uzavřít sňatek.

Těsně před svatbou se Zdenka rozjela do Plzně, kde na ni čekal milovaný muž i jeho rodiče. Všechny naděje do budoucna změnila zpráva o nutném okamžitém opuštění republiky, protože odbojová činnost Rudolfa a byla prozrazena. Hned po jeho odjezdu se v bytě Fialových objevilo gestapo, To zatklo otce a tvrdým výslechům neunikla ani Zdenka.

Stále opakovala, že ji budoucí manžel opustil. Sňatek nechce asi k vůli jiné ženě. Tak se před odjezdem Rudolfem Fialou dohodli. Zdenka Fialová byla nakonec propuštěna, ale pod dozorem gestapa žila až do konce války s nadějí, že hrůzy, kterým dnes mladí lidé nechtějí věřit skončí a milovaný muž ji sevře v náručí. Plk. Rudolf Fiala se vrátil z Anglie, kam se dostal složitou a nebezpečnou cestou z jižní Francie po její kapitulaci přes Španělsko a Portugalsko.

Zdenka a Rudolf uzavřeli manželství a těšili se, že uskuteční vše, o čem v odloučení snili. Únor 1948 ale  vše změnil. Plk. Fiala pracoval v Přerovských strojírnách až do své smrti v roce 1971. Zdenka pracovala v ekonomickém oboru.

Po smrti svého manželu považovala za samozřejmost jako vlastenka pokračovat ve společenské  činnostimísto manžela, jako členka tehdejšího Svazu protifašistických bojovníků, v jedné ze tří základních organizaci v Přerově.

Je spolehlivou obětavou a aktivní členkou vysokých morálních zásad. Její zdravotní stav sestře Fialové dnes  neumožňuje se osobně zúčastňovat schůzí a akcí. Stále však má zájem o dění v ČSBS - je duševně čilá, společenská milující matka a babička.

Blahopřejeme a přejeme do jí dalších dní vše dobré. 

Členové OV ČSBS Přerov, vedení ÚV ČSBS

Zdenka_Fialová_4.7.1920.jpg

20. března zemřel Bohumil Glückauf, dlouholetý aktivní člen ČSBS. Letos by se dožil 97 let. Narodil se 28. června 1923 v Hostivicích u Prahy, jeho otec byl funkcionářem Československé sociální demokracie (ČSSD). Rodina žila v Hořelicích u Prahy, ale kvůli otcovu zaměstnání se přestěhovala do Pardubic. Zde Bohumil Glückauf vychodil obecnou školu. Poté byl jeho otec přesunut do Prahy, a tak absolvoval měšťanskou školu v pražských Nuslích a nakonec Veřejnou školu obchodní na Žižkově. Po studiích začal pracovat v pojišťovně. V roce 1941 se rozhodl odejít za hranice, chtěl se zapojit do československé armády ve Velké Británii. Z pražského Masarykova nádraží se vydal ke slovenským hranicím, tam ho však 17. června 1941 zadržela německá stráž. Byl vězněn v Bílé, ve Frýdku-Místku, ve Zlíně, v Brně-Veveří a nakonec byl převezen do Norimberku, kde byl 28. října 1941 odsouzen k šesti letům káznice. Byl odvezen do Ebrachu u Bamberku, kde byl vězněn až do roku 1945. Ještě v dubnu 1945 byl s ostatními spoluvězni hnán na pochod smrti ze Straubingu do koncentračního tábora v Dachau, kam se však již blížila americká armáda. Osvobození se dočkal 29. dubna 1945 a v květnu 1945 se vrátil do Prahy k rodičům. Po válce Bohumil Glückauf pracoval v Nemocenské pojišťovně soukromých zaměstnanců, v Hutním projektu a na Českém vysokém učení technickém v Praze. Redakci Národního osvobození zpráva o jeho smrti zaskočila. Krátce, doslova několik dní před svým odchodem, se nám Bohumil Glückauf ozval. Rozhodl se věnovat Českému svazu bojovníků za svobodu a redakci NO část své knihovny, více než dvě stovky knih s tématikou boje českého a slovenského národa za svobodu. Dar jsme s díky převzali. Bude nám připomínat člověka, který až do konce nepřestal myslet na ostatní. 

Bohumil_GlЂckauf.jpg

Blahopřejeme  

Duben 2020

OV ČSBS gen. Mikuláše Jubilanti ze ZO (OV) ČSBS: Gen. Mikuláše Končického Ostrava: Helena Kawuloková – 85 let – Jablunkov, Jaroslav Kuzník – 70 let – Ostrava–střed; Cheb a ZO Mariánské Lázně: Jaroslav Maršák – 96 let – Mariánské Lázně; Třebíč: Zdeňka Tomková – 86 let; Marie Lesingerová – 83 let – Valeč; Praha 5: RNDr. Milan Práger – 90 let; Praha 15: Věra Koplíková – 98 let; České Budějovice: Hana Tvrská – 92 let; Chomutov: Marie Jurkaninová – 93 let, Paraska Lhotáková – 94 let; Brno – Kounicovy koleje: Ing. Zdeněk Bašta – 75 let – Bučovice, Věra Páleníčková – 80 let – Brno; Olomouc: Anna Michálková – 91 let, Josef Tyl – 99 let, Mgr. Helena Šafářová – 81 let, Zdena Vyrobalová – 100 let, Drahomíra Vaňková – 90 let, Ludmila Valáchová – 83 let; Uherské Hradiště: Vlasta Psotková – 73 let, Pavel Fanta – 70 let; ČSBS Louny se sídlem v Žatci: Antonín Vaněk – 65 let – Žatec; Brno venkov: Josefa Ptáčníková – 94 let, Jiřina Jandová – 85 let, Miroslava Kiliánová – 85 let, Jiří Tůma – 80 let.

Vzpomínáme 

Bohumil Glückauf – 96 let – Praha 6.

Materiály: Strana 4 | Národní Osvobození | 7–8/2020

bottom of page