Sestra Zdenka Fialová se dožívá 100 let

Sestra Zdenka Fialová je členkou ČSBS v Přerově 41let. Narodila se v Klimkovicích okres Nový Jičín 4. července 1920 v rodině zaměstnance čs. státních drah.

Po přeložení otce do Olomouce se rodina přestěhovala a pro mladou Zdenku začal život s širokými možnostmi, kterých plně využívala jako kultura, sport a cestováni. Studovala obchodní školu v Olomouci. Seznámila se s Rudolfem Fialou, který v Olomouci sloužil jako letec čsl, armády. Jejich vřelý vztah vyústil v rozhodnutí uzavřít sňatek.

Těsně před svatbou se Zdenka rozjela do Plzně, kde na ni čekal milovaný muž i jeho rodiče. Všechny naděje do budoucna změnila zpráva o nutném okamžitém opuštění republiky, protože odbojová činnost Rudolfa a byla prozrazena. Hned po jeho odjezdu se v bytě Fialových objevilo gestapo, To zatklo otce a tvrdým výslechům neunikla ani Zdenka.

Stále opakovala, že ji budoucí manžel opustil. Sňatek nechce asi k vůli jiné ženě. Tak se před odjezdem Rudolfem Fialou dohodli. Zdenka Fialová byla nakonec propuštěna, ale pod dozorem gestapa žila až do konce války s nadějí, že hrůzy, kterým dnes mladí lidé nechtějí věřit skončí a milovaný muž ji sevře v náručí. Plk. Rudolf Fiala se vrátil z Anglie, kam se dostal složitou a nebezpečnou cestou z jižní Francie po její kapitulaci přes Španělsko a Portugalsko.

Zdenka a Rudolf uzavřeli manželství a těšili se, že uskuteční vše, o čem v odloučení snili. Únor 1948 ale  vše změnil. Plk. Fiala pracoval v Přerovských strojírnách až do své smrti v roce 1971. Zdenka pracovala v ekonomickém oboru.

Po smrti svého manželu považovala za samozřejmost jako vlastenka pokračovat ve společenské  činnostimísto manžela, jako členka tehdejšího Svazu protifašistických bojovníků, v jedné ze tří základních organizaci v Přerově.

Je spolehlivou obětavou a aktivní členkou vysokých morálních zásad. Její zdravotní stav sestře Fialové dnes  neumožňuje se osobně zúčastňovat schůzí a akcí. Stále však má zájem o dění v ČSBS - je duševně čilá, společenská milující matka a babička.

Blahopřejeme a přejeme do jí dalších dní vše dobré. 

Členové OV ČSBS Přerov, vedení ÚV ČSBS

20. března zemřel Bohumil Glückauf, dlouholetý aktivní člen ČSBS. Letos by se dožil 97 let. Narodil se 28. června 1923 v Hostivicích u Prahy, jeho otec byl funkcionářem Československé sociální demokracie (ČSSD). Rodina žila v Hořelicích u Prahy, ale kvůli otcovu zaměstnání se přestěhovala do Pardubic. Zde Bohumil Glückauf vychodil obecnou školu. Poté byl jeho otec přesunut do Prahy, a tak absolvoval měšťanskou školu v pražských Nuslích a nakonec Veřejnou školu obchodní na Žižkově. Po studiích začal pracovat v pojišťovně. V roce 1941 se rozhodl odejít za hranice, chtěl se zapojit do československé armády ve Velké Británii. Z pražského Masarykova nádraží se vydal ke slovenským hranicím, tam ho však 17. června 1941 zadržela německá stráž. Byl vězněn v Bílé, ve Frýdku-Místku, ve Zlíně, v Brně-Veveří a nakonec byl převezen do Norimberku, kde byl 28. října 1941 odsouzen k šesti letům káznice. Byl odvezen do Ebrachu u Bamberku, kde byl vězněn až do roku 1945. Ještě v dubnu 1945 byl s ostatními spoluvězni hnán na pochod smrti ze Straubingu do koncentračního tábora v Dachau, kam se však již blížila americká armáda. Osvobození se dočkal 29. dubna 1945 a v květnu 1945 se vrátil do Prahy k rodičům. Po válce Bohumil Glückauf pracoval v Nemocenské pojišťovně soukromých zaměstnanců, v Hutním projektu a na Českém vysokém učení technickém v Praze. Redakci Národního osvobození zpráva o jeho smrti zaskočila. Krátce, doslova několik dní před svým odchodem, se nám Bohumil Glückauf ozval. Rozhodl se věnovat Českému svazu bojovníků za svobodu a redakci NO část své knihovny, více než dvě stovky knih s tématikou boje českého a slovenského národa za svobodu. Dar jsme s díky převzali. Bude nám připomínat člověka, který až do konce nepřestal myslet na ostatní. 

Blahopřejeme  

Duben 2020

OV ČSBS gen. Mikuláše Jubilanti ze ZO (OV) ČSBS: Gen. Mikuláše Končického Ostrava: Helena Kawuloková – 85 let – Jablunkov, Jaroslav Kuzník – 70 let – Ostrava–střed; Cheb a ZO Mariánské Lázně: Jaroslav Maršák – 96 let – Mariánské Lázně; Třebíč: Zdeňka Tomková – 86 let; Marie Lesingerová – 83 let – Valeč; Praha 5: RNDr. Milan Práger – 90 let; Praha 15: Věra Koplíková – 98 let; České Budějovice: Hana Tvrská – 92 let; Chomutov: Marie Jurkaninová – 93 let, Paraska Lhotáková – 94 let; Brno – Kounicovy koleje: Ing. Zdeněk Bašta – 75 let – Bučovice, Věra Páleníčková – 80 let – Brno; Olomouc: Anna Michálková – 91 let, Josef Tyl – 99 let, Mgr. Helena Šafářová – 81 let, Zdena Vyrobalová – 100 let, Drahomíra Vaňková – 90 let, Ludmila Valáchová – 83 let; Uherské Hradiště: Vlasta Psotková – 73 let, Pavel Fanta – 70 let; ČSBS Louny se sídlem v Žatci: Antonín Vaněk – 65 let – Žatec; Brno venkov: Josefa Ptáčníková – 94 let, Jiřina Jandová – 85 let, Miroslava Kiliánová – 85 let, Jiří Tůma – 80 let.

Vzpomínáme 

Bohumil Glückauf – 96 let – Praha 6.

Materiály: Strana 4 | Národní Osvobození | 7–8/2020

©2020 Český svaz bojovníků za svobodu